ЕВРО АЛИАНС ИНЖЕНЕРИНГ АД
Оператор пътно-маркировъчна машина
София
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Оператор пътно-маркировъчна машина

София длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

Отговорности

- Полагане на пътна маркировка, чрез Управление на пътно маркировъчна машина;
- Отчитане на извършената работа и изразходваните материали;
- Следи за техническото състояние на поверената му машина.

Изисквания и необходими умения

- Средно или средно специално образование;
- Валидно свидетелство за управление на МПС;
- Умения за работа в екип;
- Опит при работа със специализирана механизация с електронно управление, ще се счита за предимство;
- Отговорност и прецизност при изпълнение на задачите.

Ние Ви предлагаме

- Първоначално и поддържащо обучение;
- Много добри условия на труд;
- Коректност в изплащането на работно възнаграждение и осигуровки;
- Работа в екип от професионалисти.
Zaplatomer.bg