За Нашите Деца
50 - 300 служителя Кандидатстване
Психолог
Пловдив
длъжност на непълно работно време

Психолог

Пловдив длъжност на непълно работно време

За нас

Фондация „За Нашите Деца“ изпълнява проект „Грижа в ранната детска възраст”, който цели да подобри развитието и благосъстоянието на децата в ранна детска възраст (0-7 г.) чрез въвеждане на интегриран социално-здравен подход в грижата за тях. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през директна работа в здравни заведения и заведения за социални услуги, проектът подкрепя подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи у нас.

В рамките на проекта фондацията пилотира иновативни практики и форми на подкрепа в условията на предоставяне на качествени социални и здравни услуги за деца и семейства. Сформиран е мобилен мултидисциплинарен екип от специалисти, който подкрепя подобряването на грижата за деца в ранна възраст и работата с техните семейства в различните обекти.
Търсим професионалист за мобилна работа в Отделение по неонатология на УМБАЛ - Пловдив, на позиция:

Психолог

Отговорности

Основни задължения:

• Консултира родителите на децата-пациенти на отделението
• Взаимодейства и подкрепя здравните специалисти на отделенията
• Организира дискусионни групи за родители и групи за специалисти с цел развитие на практиката
• Инициира дейности по програмата на проекта и съдейства за цялостното ѝ изпълнение
• Включва се във въвеждането и поддържането на нови подходи в работата на отделенията спрямо децата и семействата
• Промотира семейно-ориентираната грижа в болнична среда
• Извършва кризисна интервенция при необходимост
• Води документация и други отчетни формуляри
• Работи в мултидисциплинарен екип
• Участва в екипни срещи

Изисквания и необходими умения

Изисквания:

• Висше образование - специалност "Психология", „Клинична психология", "Семейно консултиране" или "Комуникативни нарушения"
• Опит в работата с деца и семейства
• Мобилност и мотивация за работа на различни обекти
• Способност за работа в динамична среда
• Умение за самостоятелна работа и в екип
• Комуникативност, инициативност и отговорност
• Мотивация за прилагане на иновативни подходи
• Гъвкавост при вземане на решения
• Способност да анализира информация, да синтезира и представя резултати
• Опит в изпълнението на проекти в социалната сфера е предимство

Ние Ви предлагаме

Организацията предлага :

• Срочен договор
• Работа в отдаден и динамичен екип
• Много добри условия на труд
• Непълно работно време

Ако искате да работите в подкрепа на деца и семейства в риск
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно

Кандидатствайте, като изпратите Вашата автобиография.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати сключват трудов договор със Фондация За Нашите Деца. Настоящата информация ще бъде използвана единствено за целите на настоящия подбор.
*
*}