СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД
Ръководител клинични изпитвания
София
длъжност на пълно работно време
От 3000 до 4000 лв.

Ръководител клинични изпитвания

София длъжност на пълно работно време От 3000 до 4000 лв.

За нас

За наш клиент водеща чуждестранна компания в областта на клиничните проучвания търсим мотивиран, отговорен, енергичен професионалист, който би могъл да започне работа възможно най-скоро.

Отговорности

Отговаря за доброто управление на изпълнението на проучванията провеждани от клиничните лаборатории във фирмата, в съответствие с протокола, стандартните оперативни процедури, добрата клинична практика и всички приложими регулаторни изисквания;
Подпомага на дейности за развитие на бизнеса-- осъществява връзка с клиентите, гарантира, че продуктите отговарят на техните маркетингови цели и са медицински / научно точни, води кореспонденция, следи публикации свързани с клиничните проучвания , контактува с браншови / професионални асоциации;
Одобрява финансовите и експерименталните протоколи, докладите от проучванията;
Контролира от научна гледна точка клиничните изпитвания, потребителските тестове в съответствие с валидните процедури и с добрите клинични практики и стандарта ISO;
Управлява екип от специалисти;

Изисквания и необходими умения

Университетско образование по биология, медицина , фармация;
Опит в мониторинг/управление на клинични изпитвания – мин 4 г.;
Разбира процесите в клиничните изпитвания и притежава задълбочени познания свързани с регулаторните изисквания;
Отлични организационни и управленски умения
Отлично владеене на писмен и говорим английски език
Добро владеене на MS Outlook, MS Word и MS Excel, Internet;

Ние Ви предлагаме

Отлична възможност за професионална реализация в творческа среда;
Водеща роля в изграждането на екипа, процесите и организацията на работа;
Стартово възнаграждение 3000-3400 лв.(нето)Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД е регистрирана под номер 2221 валиден от 16.02.2017 да извършва дейности по подбор на персонал от МТСП.
Zaplatomer.bg