Researcher
Пловдив
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Researcher

Пловдив длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Практици: социални работници, психолози, педагози;
Преподаватели и изследователи от академичната общност
Хора с увреждания работещи с хора с увреждания
Членове на семейства на ХУ ( социални и лични асистенти)
НАРХУ притежава удостоверение от Министерство на правосъдието на Република България за осъществяване на дейности в обществена полза.

мисия:
Да подобим знанията, компетентносттта и моралните ценности и стандарти при работата с хора с увреждания.
Да подпомагаме и консултираме работещите с хора с увреждания.
Да изградим мрежа, чрез която членовете да подобрят своя професионален опит и квалификация, за да подобрят благосъстоянието и здравето на хората с увреждания.
Да насърчаване да се прилагат съществуващите знания и открития по креативен начин в работата.
Да предоставяме възможности за подобряване на квалификацията на работещите с хора с увреждания.
Разширяване на опита чрез организиране на работни срещи, семинари, дискусии, участие в различни форуми, изследвания, доклади и публикации;
Квалификация и преквалификация на специалисти за работа с хора с увреждания.
Обучения на специалисти, работещи с хора с увреждания и родители.

Дейности:
Провеждане на научните изследвания, свързани с развитието и подобряването на качеството на живот и реализирането на хората с увреждания, чрез запознаване с практическия опит, интервенции и дидактични технологии в областта на работата с хора с увреждания;
Предоставяне на обучителни материали свързани с работата с хора с увреждания;
Предоставяне на различни квалификационни курсове, работни срещи, тренининги, семинари, програми за развитие на компетентности, необходими за работа с хора с увреждания;
Супервизия на работещите с хора с увреждания;
Практики за развитие на професионални компетентности;
Подкрепа, изразена в кариерно консултиране, мониторинг;
Разработване на учебни програми за развитие на хората с увреждания.
Предоставяне на възможност /електронно списание/ за публикуване на изследвания в областта на социалната работа;
Подпомагане изграждането на изследователски екипи;
Участие в български и международни програми и проекти в областта на дейността на сдружението;
Предоставяне на стандарти за изследователска дейност.
Споделяне и разпространение на добри практики;
Участие в местни и чуждестранни организации и учредяване на съюзи, федерации, асоциации и партньорски мрежи, физически, юридически лица и сдружения от страната и чужбина със сходна мисия и предмет на дейност.

Отговорности

PROJECT MANAGER

Requirements:

• Excellent business writing skills
• Good social skills
• Fluent written and oral English
• French and/or German is an advantage
• Knowledge of EU funding programmes will be an advantage
• Very good time management skills
• Ability to team working
• Ability of managing international teams
• Analytic skills
• Problem solving skills
• Tolerance
• Good negotiation skills
• A University degree in Economics, European studies, Law, Political science, Social Work, Psychology or another relevant major
• Leadership skills
• Good communication skills
• Good negotiation/conflict management skills
• Excellent Computer skills ( Word, Excel, Power Point, Internet, MS Project, Clouding Email )

Изисквания и необходими умения

• Study and identify appropriate funding opportunities
• Develops project applications
• Identifies and recruits project partners
• Manages multinational teams ( international project partners)
• Follows deadlines of project tasks
• Follows the performance of partners’ roles
• Provides day-to day project management
• Develop business and training text
• Carry out research
• Prepare analysis reports
• Manage project financial and human resources
• Planning and mapping of project activities

Ние Ви предлагаме

Dynamic and highly varied work
• A friendly team of young people
• Multi-international networking
• Staff training
Frequent travel to EU countries
• Motivating remuneration
Zaplatomer.bg