община Кричим
Счетоводител по заместване на основание чл. 68, ал.1, т.3 от КТ (до завръщане на титуляра)
Кричим
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.
See in Zaplatomer.bg