Краси - Нур ЕООД
под 5 заети служителя Кандидатстване
Служител техническа поддръжка
други в чужбина, Белгия
длъжност на пълно работно време
От 3000 до 4000 лв.

Служител техническа поддръжка

други в чужбина, Белгия длъжност на пълно работно време От 3000 до 4000 лв.

За нас

JibJobs е агенция за подбор на персонал, притежаваща удостоверение за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа под № 172/12.10.2016г. Агенцията свързва европейския пазар с работници от целия свят. Сферата на предлаганите позиции са предимно в строителния, производствения и технологичния сектор.

Отговорности

Като служител техническа поддръжка, вие ще бъдете отговорен за поддържането и наблюдението на водна система, почистването на мастилените дюзи и рециклиращата машина за хартия. Ще съпровождате посетителите на компанията до определените места по бърз и безопасен начин. Важна част от Вашите задължения е да поддържате чистотата на околната среда.

Изисквания и необходими умения

За да бъде взета в предвид кандидатурата Ви за тази позиция, трябва да имате BSO и TSO квалификация, както и предишен опит на подобна позиция. В допълнение:
Трябва да притежава документ за правоспособност за управление на мотокар или поне да имате опит като мотокарист.
Способност да общувате на английски език (минимум разговорно ниво); френски/холандски/немски език ще се счита за предимство.
Познание в механиката и афинитет към технологиите.
Коректно и колегиално отношение.
Работа в екип, както и самостоятелно.
Гъвкавост на работното място.
Притежавате сертификат за управление на мотокар или имате необходимия опит в работата с повдигащи машини.
Умения за приспособяване към бързо променящата се работна среда.

Ние Ви предлагаме

Добра работна среда в разрастващ се бизнес, който Ви осигурява вътрешно обучение при постъпване на работата.
Колегиалност и съдействие по време на работния процес от опитен и мотивиран екип.
Конкурентно заплащане с допълнителни социални придобивки в съответствие с белгийските стандарти.
Пълно съдействие от наша страна при установяването Ви в Белгия.
Zaplatomer.bg