Силвър Стар Моторс ЕАД
Специалист Доставки и поддръжка
София
длъжност на пълно работно време

Специалист Доставки и поддръжка

София длъжност на пълно работно време

За нас

Силвър Стар Моторс ЕАД е официалният представител и вносител на автомобили с марки Мерцедес - Бенц, Сетра и Фузо. В ролята си на такъв, продължаваме масирана кампания по разширяване на екипите и подобряване качеството на предоставяните услуги в България.

Ако сте комуникативен, адаптивен и умеете да водите преговори,

ако имате желание да се занимавате с административни дейности,

ако смятате себе си за проактивен и ориентиран към резултати,

ако сте организиран, подреден и умеете да спазвате поставените срокове,

ние разкриваме нова позиция за структурата на Силвър Стар Моторс ЕАД:
СПЕЦИАЛИСТ, ДОСТАВКИ И ПОДДРЪЖКА

Отговорности

- Организиране и реализиране на целия процес по закупуване - от идентифициране на конкретна необходимост до документалната обработка
- Мониторинг на срокове и осигуряване прозрачност на процеса, вкл. чрез SAP
- Проучване и избор на доставчици, в т.ч. водене на преговори и закупуване на необходими материали за поддръжка на сградния фонд и инструменти
- Анализиране, изготвяне и презентиране на проекти, свързани с поддръжка на сгради и съоръжения
- Изготвяне и активно участие при изпълнение на процедури по закупуване/доставки
- Обработване и актуализиране на справки, отчитащи дейността

Изисквания и необходими умения

- Притежава 5 години опит на релевантна позиция
- Владее много добре английски и/или немски език (писмено и говоримо)
- Има задължително завършено висше техническо или икономическо (в комбинация със средно техническо) образование
- Е с шофьорска книжка (категория B), активен шофьор, с възможност за ежемесечни командировки в страната
- Умее да работи с MS Office, вкл. Excel и PowerPoint

Позицията е подходяща и за специалисти, работили в хипермаркети, логистични центрове и управление на сграден фонд (Facility Management).

Ние Ви предлагаме

- Ще имате възможността да продължите кариерното си развитие с генералния представител на Даймлер АД (производител на автомобили с марка Мерцедес-Бенц) за България
- Ще работите на 8-часов работен ден при 5-дневна седмица с 25 дни платен годишен отпуск
- Ще получите въвеждащо обучение, според стандартите на компанията
- Ще имате ежедневна комуникация с висшия мениджмънт на компанията (на български и чужд език)

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография на български език на електронна поща: careers@silverstarmotors.eu, моля изпратете своята автобиография на български език, като посочите референтния номер на позицията (Faci_Sf_0419), за която кандидатствате. Моля да включите в автобиографията си информация относно: име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни, управленски, професионални и други умения; данни за правоспособност за управление на МПС – ако е посочено в обявата.

Молим да не включвате други лични данни в автобиографията си.

Осъществяваме връзка само с одобрените по документи кандидати.

Подадените от Вас лични данни ще се съхраняват и обработват за срок от 6 месеца след приключване на кампанията, освен ако не сте дали съгласие тези данни да се отработват за по-дълъг срок.

Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана. Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от „Силвър Стар Моторс“ ЕАД, действащо в качеството на администратор на лични данни, при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни. Допълнителна информация, която сме длъжни да Ви предоставим, ще откриете в профила на компанията или на: Политика за защита на лични данни.
Zaplatomer.bg