Специалист логистика
Варна
длъжност на пълно работно време

Специалист логистика

Варна длъжност на пълно работно време

За нас

Във връзка с разширяване на дейността на компанията, търсим да назначим Специалист Логистика/Снабдяване и складова дейност.

Отговорности

• Осигурява снабдяването със суровини и материали;
• Планира и организира оптимално доставката на суровини и материали;
• Отговаря за организацията и функционирането на складовата база;
• Контролира асортимента, количеството и качеството на доставените стоки и материали;
• Ръководи и организира работата, свързана с договорите за доставка на стоки и материали;
• Оформя приходно-разходните документи, свързани с доставките и отпускането на стоки и материали;
• Участва при провеждането на инвентаризации на стоките и материалите;
• Разрешава казуси, възникнали в процеса на транспортиране на стоките;

Изисквания и необходими умения

• Висше образование – логистика и транспорт, логистичен мениджмънт;
• Професионален опит минимум 1 година;
• Опит в работа със специализирана складова програма;
• Умения за работа в екип, отговорност, технически умения и сръчност;
• Умения за вземане на самостоятелни решения;
• Желание за професионално усъвършенстване и развитие;
• Активен шофьор – мин. 2 год.

Ние Ви предлагаме

• Възможност за професионално усъвършенстване и развитие;
• Работа в конкурентна и развиваща среда;
• Допълнителни придобивки;
• Възнаграждение съобразено с пазара и отговорностите за длъжността.
Zaplatomer.bg