Фесто Производство ЕООД
над 300 служителя Кандидатстване
Специалист, оперативно закупуване (диспонент)
София
длъжност на пълно работно време

Специалист, оперативно закупуване (диспонент)

София длъжност на пълно работно време

За нас

Festo е световен лидер в областта на технологиите за автоматизация със седалище в Германия. Ние неизменно създаваме оригинални технологични решения за изпълнение на продуктови концепции. Като работодател правим всичко по силите си, за да дадем възможност на новаторските идеи да бъдат превърнати в дела. Какво очакваме от Вас? Да мислите извън шаблоните. Да имате желание да опитвате нови неща. Да допринасяте със собствени идеи. Да оползотворявате предоставяните от нас творческа свобода, широки възможности за развитие и достъп до най-добри практики. Накратко, изправете се пред нови предизвикателства като част от производствения екип във вълнуващия свят на Festo!

Отговорности

• Управлява, организира и осъществява оперативни дейности по закупуването на производствени материали;
• Осигурява закупуването и доставката от страната и чужбина на всички необходими производствени материали от одобрени доставчици;
• Следи за поддържането на оптимални количества от всички серийно закупувани материали за производство;
• Организира, извършва и контролира технически и логистични рекламации при доставките чрез взаимодействие със складовото стопанство и отдел “Качество и околна среда”;
• Съдейства при организирането на кооперирани дейности с одобрените доставчици в страната и чужбина и организира транспортните дейности, свързани с тях;
• Изготвя ежемесечни отчети, справки и анализи за доставчиците и материалите;
• Подпомага дейностите по инвентаризация на материалните запаси;
• Участва в дейности и мероприятия, свързани с политиката на фирмата към доставчиците.

Изисквания и необходими умения

Tехнически компетенции:
• Висше икономическо или техническо образование;
• Писмено и говоримо владеене на английски и/или немски език (ниво B2);
• Отлична компютърна грамотност – MS OFFICE; опит със SAP ще се счита за предимство;

Професионални компетенции:
• Професионален опит на същата позиция или в сходна област от минимум 1 год.;
• Опит в международни екипи и мултикултурна среда;
• Опит в производствено предприятие ще се счита за предимство;

Личностни компетенции:
• Умения за вземане на своевременни решения и поемане на отговорност в динамична и променяща се среда;
• Ориентация към постигане на резултати и изпълнение на целите;
• Фокус върху стойността за вътрешните и/или външните клиенти;
• Умения за сътрудничество и работа в екип, както и умения за работа в мултикултурна среда;
• Мислене извън рамките - ориентация към непрекъснатото подобрение и креативност;
• Отвореност към промяната и придобиване на нови знания и умения, гъвкавост и адаптивност.

Ние Ви предлагаме

Компанията предлага:
• Мотивиращо възнаграждение;
• Богат набор от допълнителни придобивки;
• Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично производство;
• Гъвкаво работно време.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
Zaplatomer.bg