Райфайзенбанк (България) АД
Специалист Премиум Кол линия - по заместване
София
длъжност на пълно работно време

Специалист Премиум Кол линия - по заместване

София длъжност на пълно работно време

За нас

Райфайзенбанк (България) EАД е част от Групата Райфайзен Банк Интернешънъл /РБИ/ - една от водещите финансови институции в Централна и Източна Европа, с повече от 51 000 служители и над 14.2 милиона клиенти на 14 пазара в региона. Като една от водещите банки в България, Райфайзенбанк вече повече от 20 години предлага висококачествено обслужване на своите клиенти и възможности за учене и развитие на своите служители.

Отговорности

Ако Вие имате:
- Висше икономическо образование
- Минимум 1 година опит в обслужване на клиенти и продажба на банкови продукти
- Много добро владеене на английски език, владеенето на втори език е предимство
- Отлични комуникативни умения, умение за работа в екип и правилно разпределяне на времето
- Владеене на Windows, Word, Excel


И искате да:
- Предлагате активно по телефона и/или други електронни канали за комуникация банкови продукти и услуги на частните клиенти на банката
- Консултирате чрез дистанционни способи за комуникация частните клиенти на банката
- Обслужвате входящи обаждания/запитвания постъпващи по електронни канали от потенциални и съществуващи частни клиенти на банката
- Съдействате на частните клиенти за комуникацията между отделните звена на банката
- Работите активно за налагането на концепцията за дистанционно и дигитално обслужване на частните клиенти
- Познавате и спазвате утвърдените стандарти, вътрешнобанкови процедури, процеси и приложни програми

Ние Ви предлагаме

При нас ще намерите:
- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България
- Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива
- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
- Динамична и предизвикателна работа
- Модерна офис среда
- Допълнително здравно осигуряване
- Застраховка Живот/ Злополука
- Ваучери за храна
- Спортна карта
- Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти
See in Zaplatomer.bg