Ви Джи Еф ООД
Специалист, труд и работна заплата
София
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Специалист, труд и работна заплата

София длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Със своя над 20-годишен опит "Ви Джи Еф" ООД е сред водещите фирми в България, специализирана в областта на консултациите, доставките и инженеринга на иновативни строителни решения в четири основни направления:
- Инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда;
- Иновативни системи за ландшафта и зелената инфраструктура;
- Хидроизолационни системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство;
- Интегрирани фотоволтаични системи за плоски и скатни покриви.

Отговорности

- Администриране на трудови договори и допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудови правоотношения и регистрацията им в НАП;
- Администриране на извънтрудови правоотношения – граждански договори;
- Администриране и изготвяне на месечните ведомости за заплати и сметки за изплатени суми за извънтрудовите правоотношения - изчисляване, начисляване и изплащане на дължимите възнаграждения, обезщетения, данъчни и осигурителни вноски;
- Администриране на молби и заповеди за отпуски;
- Изготвяне и подаване на декларации към НАП и НОИ, справки за НСИ, подаване на болнични листи на служителите в НОИ;
- Следене за всички промени в трудовото, данъчно и осигурително законодателство;
- Изготвяне на служебни бележки, удостоверения и справки за персонала за нуждите на одитори, ревизори, проверяващи от Инспекция по труда, НСИ, Агенция по заетостта, Ръководството и останалите звена на компанията.

Изисквания и необходими умения

- Завършено висше икономическо образование;
- Предишен опит на подобна позиция – 2 години и отлично познаването на трудовото и данъчно законодателство;
- Много добри умения за работа с MS Office /Excel, Word/;
- Дискретност и желание за работа в динамична среда;
- Отлични организационни и комуникативни умения, способност за работа в екип и спазване на срокове.

Ние Ви предлагаме

Възможност за професионална реалицзация;
- Работа в приятна работна обстановка, в млад и амбициозен екип;
- Регулярни фирмени обучения;
- Коректни трудови взаимоотношения - постоянен трудов договор и пълно социално осигуряване;
- Допълнителен социален пакет.
Zaplatomer.bg