община Кричим
Специалист „Управление при отбранително-мобилизационна подготовка”
община Кричим
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.
Zaplatomer.bg