Ви Джи Еф Инженеринг
Специалист в технически отдел
София
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Специалист в технически отдел

София длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Фирма "Ви Джи Еф", е българска фирма с над 23-годишен опит в областта на консултациите, доставките и инженеринга на иновативни строителни решения, в четири основни направления:

• Инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда;
• Иновативни системи за ландшафта и зелената инфраструктура;
• Хидроизолационни системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство;
• Интегрирани фотоволтаични системи за плоски и скатни покриви.

Отговорности

Вашите задължения в ролята Ви на „Специалист в технически отдел”

- Комуникира ежедневно с различни клиенти, партньори и доставчици с цел консултация за предлаганите продукти и услуги;
- Подпомага екипа в даването на технически решения към клиенти и партньори на компанията;
- Събира информация за пазара и участва активно съвместно с екипа при изготвянето на анализи, справки и на рекламни материали, новини и др.;
- Работи свободно с детайли и системи предлагани от компанията, в това число сертификати, технически спецификации и инструкции за полагане; съдействие при актуализации на същите;
- Работи ежедневно с фирмени бази данни и ERP софтуер.

Изисквания и необходими умения

Нашите критерии за подходящ кандидат:

- Завършено висше строително образование;
- Отлично владеене на англииски език – писмено и говоримо;
- Опит във воденето на техническа документация;
- Много добра компютърна грамотност и отлични комуникативни умения;
- Опит на подобна или сходна позиция, ще се счита за предимство.

Ние Ви предлагаме

Предложението на към вас:

- Работа по различни инфраструктурни проекти и възможност да прилагате нови методи и техники при реализирането им;
- Възможност за професионална реализация и кариерно развитие;
- Вътрешно фирмени обучения – продуктови, технически и търговски;
- Работа с млади и амбициозни специалисти;
- Коректни трудовоправни отношения;
- Пакет с допълнителни социални придобивки.
Zaplatomer.bg