Аксес Консултанси
Специалист ЗБУТ - шивашко производство
Русе
длъжност на пълно работно време

Специалист ЗБУТ - шивашко производство

Русе длъжност на пълно работно време

За нас

За водеща компания в текстилния бранш със седалище в Русе търсим опитен

Специалист ЗБУТ с английски,
който да се присъедини към разрастващия се екип.

Отговорности

- организиране, координиране и контролиране на дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) ввъв фирмата
- разработва вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд;
- организира работата по установяването и оценката на професионалните рискове и разработване на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите;
- изготвя оценки и становища относно съответствието на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места;
- координира действията по изпълнение на задъженията за осигуряване на безопасност и здраве при съвместна работа на работници от различни предприятия;
- контролира спазването на изискванията на нормативните актове и изпълнението на задълженията в областта на ЗБУТ от работещите;
- консултира длъжностните лица, работниците и служителите по прилагането на правилата за ЗБУТ;

Изисквания и необходими умения

Знания, умения и опит на подобна длъжност от поне 2 години
- Подходящо образование;
- Познаване на трудовото законодателство и законодателството за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- комуникативност, умения за работа в екип
- работно ниво на английски език
- шофьорска книжка.

Ние Ви предлагаме

Ако това е желаната бъдеща работа за Вас, ще се радваме да разгледаме кандидатурата Ви.
Изпратете актуална автобиография и ще се свържем с одобрените по документи кандидати.

В Аксес консултанси помагаме на работодателите в цяла Европа да намерят подходящия персонал за техните нужди. Също така помагаме на търсещите работа да напреднат в кариерата си с най-добрите решения за това.
Регистрационен номер на Агенцията по заетостта в България 2566 - -за подбор на персонал в България, и 2567 - за подбор на персонал за други държави.
Zaplatomer.bg