Българска агенция за инвестиции
Стаж за студенти по международен маркетинг
София
стаж на непълно работно време

Стаж за студенти по международен маркетинг

София стаж на непълно работно време

За нас

Българската агенция за инвестиции обявява неплатена стажантска позиция по Международен маркетинг.

Отговорности

• Подпомагане на маркетинговата дейност в глобални условия;
• Отлично владеене на английски език;
• Идентифициране на потенциални глобални пазари и установяване на връзки;
• Подпомагане на планирането и осъществяването на участия в международни форуми, на организирането на срещи с международни бизнес партньори;
• Подпомагане на разработването и изпълнението на интерактивна маркетингова стратегия;
• Подпомагане на изработването на маркетингови анализи и изследвания;
• Работа с интернет, Microsoft Office /Word, Excel, PowerPoint/ и др.

Изисквания и необходими умения

• Автобиография;
• Мотивационно писмо (максимум 1 страница).

Ние Ви предлагаме

• Стаж в Българска агенция за инвестиции /държавна администрация/ с продължителност дo 3 месеца;
• Издаване на удостоверение за положен стаж;
• Приятна среда с динамичен колектив.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Автобиография и Мотивационно писмо (максимум 1 страница) чрез бутона "Кандидатсване".
*
*}