ЕВН България ЕАД
над 300 служителя Кандидатстване
Стажант „Правни и корпоративни въпроси“
Пловдив
стаж на пълно работно време

Стажант „Правни и корпоративни въпроси“

Пловдив стаж на пълно работно време

За нас

Лятната стажантска програма на EVN България е част от философията на нашата компания за професионално развитие на бъдещи специалисти. Чрез нея тук ще имате възможност да усвоите ценни знания, придобиете практически умения и полезен опит в международен концерн.

Отговорности

Основни задачи:

• Запознаване с нормативната уредба, регулираща дейността на EVN в България
• Участие в дейността по събиране на просрочени задължения по реда на заповедното производство
• Подпомагане процеса по образуване на изпълнителни дела и осъществяване на изпълнително производство
• Запознаване с документите, свързани с търговската регистрация на дружествата от групата ЕВН
• Сътрудничество при изпълнение на задачи, свързани с общия исков процес
• Запознаване с методиката на менажиране на договорите в рамките на групата на ЕВН България

Изисквания и необходими умения

Вашият профил:

• III или по-горен курс в юридическа специалност
• Много добра компютърна грамотност - Word, Excel, PowerPoint
• Английски език на добро ниво
• Умения за комуникация и нагласа за работа в екип

Ние Ви предлагаме

Стажът в EVN България Ви дава възможност:

• Да покажете и развиете своя потенциал в модерна международна компания
• Да се запознаете на практика с бизнеса и да реализирате своите идеи
• Да участвате във важни и интересни проекти
• Да почерпите от опита на най-добрите в бранша и да получите експертна подкрепа от личния Ви ментор

Продължителност на стажа: 3 месеца - юли, август и септември

Срок за кандидатстване: 25.04.2019 г.

Начин за кандидатстване: Изпратете ни автобиография и мотивационно писмо на български и/или на английски език, в което описвате вашите интереси, постижения и планове за развитие.

Моля, посочете референтния номер (Ref. No.) на обявата, по която кандидатствате.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че ЕВН България ЕАД е администратор на личните Ви данни по смисъла на Общия регламент за защита данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на лични данни е с цел подбор на персонал, на основание съгласие от кандидатите, а срокът на съхранение е 6 (шест) месеца след приключване на подбора, освен когато кандидатите са дали изрично съгласие за по-дълъг срок. Информация относно обработването на лични данни от страна на дружеството, за отношенията му като съвместен администратор с други дружества от групата на EVN България, както и за правата Ви по Общия регламент за защита на данните е публикувана на сайта на фирмата в меню Кариери.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружеството. Информираме Ви, че можете да оттеглите съгласието си по всяко време на имейла на компанията.
Zaplatomer.bg