За Нашите Деца
50 - 300 служителя Кандидатстване
Стажант проекти
София
длъжност на непълно работно време

Стажант проекти

София длъжност на непълно работно време

Описание на позицията

Имате изразен изследователски дух?

Имате желание да учите през практиката?

Търсите възможност да придобиете опит в проектна дейност?

Ако отговорът на тези въпроси е да, тогава вие сте човекът, който търсим!

Фондация „За Нашите Деца” е наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете” и работи в България в последните 25 години. Ние работим за това нито едно българско дете да не прекарва първите години от живота си в изолацията на социалните домове, а да живее сигурно и обичано в семейна среда.

Търсим мотивирани студенти, с желание да практикуват и да научат нещо ново от нас, както и ние от тях, тъй като основни ценности във фондацията са професионализмът и постоянното развитие. От наша страна, ще имате възможност не само да видите наученото на практика, но и да станете част от експертен екип, от който да черпите знания и умения.

Стажантът ще бъде част от екип „Проекти и застъпничество“ и ще участва в дейностите по проект „Грижа в ранната възраст“. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през директна работа на терен, проектът цели да подкрепи подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи чрез въвеждане на интегриран здравно-социален подход към грижата за децата в ранна възраст.

Условия на работа

Стажът продължава 3 месеца и дейностите се извършват в централния офис на фондацията, който се намира в Sofia Airport Center. Работното време е гъвкаво и има опция за съчетаване на графика с ангажиментите и заетостта на студента.

Стажантите стават част от екипа на фондацията и са включвани през участие или подкрепа в организацията на вътрешни събития, ако това е възможно. Всеки от тях има достъп до информационната система на организацията, в рамките на информацията, която му е необходима за практиката.

Ще участвате в дейности свързани с:
- проучване на добри практики
- обработка на сурови данни
- подготовка на анализи
- поддържане на бази данни
- превод на документи от английски на български език
Знания и умения, които се очаква да развие в практическото обучение

Ще имате възможност да развиете своите знания и умения за:
- Анализиране и проучвания
- Практически опит в проектна дейност
- Умения за работа в екип и като част от организационна структура

Във Фондация „За Нашите Деца“ Вие:

- ще придобиете нови практически знания и ще обогатите опита си
- ще развиете професионалните си и лични качества
- ще работите сред екип от специалисти с дългогодишен професионален опит


Изисквания към кандидата:
- Студент /Бакалавър, Магистър/ в сферата на: „Политически науки”, „Социални дейности", „Здравеопазване" или сходни направления;

Необходими умения
- Умения за анализ
- Умения за планиране и организиране
- Добри умения за работа с офис пакет (Microsoft Excel; Microsoft Word;)

Необходими качества и други изисквания към студентите
- Желание за развитие на професионалните знания и умения
- Умение за самостоятелна и екипна работа
- Добро ниво на английски език


Имате възможност да кандидатствате чрез:

- CV в Europass формат и мотивационно писмо;


За позицията не се изисква предишен опит. Стажът може да бъде заплатен през "Студентски практики" и продължава три месеца. След успешно преминат стаж, стажантите ще получат сертификат. За повече информация, можете да се свържете с Ива Бранска, специалист "Организационно развитие" на тел. 0888 699 482

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати ще сключат договор за стаж с фондация "За Нашите Деца".

*
*}