Българска агенция за инвестиции
Стажант с профил Икономика
София
стаж на непълно работно време

Стажант с профил Икономика

София стаж на непълно работно време

За нас

Българската агенция за инвестиции обявява неплатена стажантска позиция в направление икономика, обучаващ се по специалности: маркетинг, финанси, международни икономически отношения, статистика и др.

Отговорности

• Подпомагане при изработването на презентации, маркетингови анализи и изследвания;
• Участие в работни срещи на БАИ с потенциални инвеститори;
• Идентифициране на потенциални глобални пазари;
• Придържане към етични норми, засягащи професионалната тайна и безпристрастността.

Изисквания и необходими умения

• Добро ниво на владеене на английски език;
• Студенти след 1-ви курс на обучение.

Ние Ви предлагаме

• Стаж в Българска агенция за инвестиции /държавна администрация/ с продължителност дo 3 месеца;
• Издаване на удостоверение за положен стаж;
• Приятна среда с динамичен колектив.

Ако нашето предложение представлява интерес за вас моля изпратете Автобиография и Мотивационно писмо (максимум 1 страница) чрез бутона "Кандидатстване".
*
*}