Геострой АД
над 300 служителя
Стажант в дирекция Маркетинг и офериране в строителството
София
стаж на пълно работно време
Zaplatomer.bg