Монди Стамболийски ЕАД
над 300 служителя Кандидатстване
Стажант в направление производство на целулоза и хартия
гр. Стамболийски
стаж на пълно работно време

Стажант в направление производство на целулоза и хартия

гр. Стамболийски стаж на пълно работно време

За нас

Индивидуалната стажантска програма на “Монди Стамболийски” ЕАД дава възможност на млади и мотивирани хора да придобият практически умения и професионална увереност, да проверят своята мотивация, интереси и цели по отношение на областта, която са избрали за своя професионална реализация, да се докоснат до съвременни практики, да се запознаят с фирмената дейност и организационната култура на една международна бързоразвиваща се група.

Монди Стамболийски ЕАД е част от интегриран бизнес модел – от суровината до крайния продукт - хартия и опаковки, който създава синергии по цялата верига за доставка. Предприятието е напълно интегрирано целулозно-хартиено производство.

Отговорности

И ако имате желание:
- да се запознаете на практика с бизнеса;
- да учите от най-добрите професионалисти в производствения бранш;
- да придобиете ценни знания в областта на производството, енергетиката и икономиката;
- да се докоснете до съвременни технологии и иновативни методи на работа.

Изисквания и необходими умения

Ако Вие изучавате една от следните специалности:
- Целулоза, хартия и опаковки;
- Химично инженерство;
- Екология;
- Химия;
- Технология на дървесината.

Ако Вие:
- сте студент след трети курс от горепосочените специалности или сходни на тях;
- владеете добре английски език;
- имате задълбочени теоретични познания по специалността;
- притежавате много добра компютърна грамотност;
- сте мотивирани да учите и развивате своите знания, умения и потенциал.
Zaplatomer.bg