Монди Стамболийски ЕАД
над 300 служителя Кандидатстване
Стажант в отдел Безопасност, здраве и екология
гр. Стамболийски
стаж на пълно работно време

Стажант в отдел Безопасност, здраве и екология

гр. Стамболийски стаж на пълно работно време

За нас

За компанията
Монди е международна група за производство на хартия и опаковки с около 26,000 служители в повече от 30 страни в цял свят. Заводът за хартия в гр. Стамболийски е създаден през 1952 г. и е част от Монди от 2006 г.

Монди е лидер в безопасността сред предприятията в индустрията. Безопасността и здравето на нашите служители и изпълнители е от първостепенно значение, защото нашите цели са нулева вреда за служителите и изпълнителите и осигуряване на безопасно и здравословно работно място. Ние сме установили ясно дефинирани процедури и строг контрол, включващи отчитане и разследване на всички инциденти, опасни ситуации, оценка на риска, одити, разрешителни за работа, енергийна изолация и заключване, специализирани програми за обучение, инструкции по безопасност и управление на безопасността на изпълнителите.

Отговорности

Стажантската програма дава възможност за:
- Запознаване с основните аспекти от дейността на отдел Здраве и безопасност в компанията
- Практическо участие в изготвянето на доклади и отчети на ключовите показатели по безопасност
- Подпомагане на работата по различни проекти в координация с други звена и отдели
- Практическо участие в одити и изготвяне на планове за коригиращи действия
- Практическо участие в разследване на инциденти и опасни ситуации
- Подготовка на презентации и комуникационни материали на тема безопасност, здраве и околна среда

Изисквания и необходими умения

Вашият профил:
- III или по-горен курс на обучение - техническа специалност
- много добра компютърна грамотност – Word, Excel, PowerPoint
- владеете английски език на добро ниво
- мотивация да учите и развивате своите знания, умения и потенциал в областта на безопасност, здраве при работа и екология
Zaplatomer.bg