АББ България ЕООД
над 300 служителя Кандидатстване
Стажант в отдел „Качество“
Стряма
стаж на пълно работно време

Стажант в отдел „Качество“

Стряма стаж на пълно работно време

За нас

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 130-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация с две предложения с ясна стойност: довеждане на електричество от която и да е електроцентрала до който и да е електрически контакт, и автоматизиране на всички промишлени отрасли от естествени ресурси до завършени продукти. В качеството си на основен партньор на Формула Е, изцяло електрическият международен клас моторни спортове на FIA, АББ продължава да тласка границите на електрическата мобилност отвъд възможното, допринасяйки за едно по-устойчиво бъдеще. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 147 000 служители.
Нека да напишем бъдещето. Заедно!

Отговорности

-Извършва входящ качествен контрол на материали
-Издава и комуникира рекламации на входящи материали и услуги
-Участва в посещения и одити на доставчици на материали и услуги
-Запознава се с ключовите показатели на входящия контрол и помага с измерването и представянето им.

Изисквания и необходими умения

-Студенти от факултети – „Машиностроене и уредостроене“ и „Електроника и автоматика“.
-Изпълнителност и отговорност.
-Умение за работа в колектив.

Ние Ви предлагаме


-Платен летен стаж и трудов договор.
-Стаж в утвърдена международна компания.
Zaplatomer.bg