Търговец с немски език
Велико Търново, Габрово
длъжност на пълно работно време

Търговец с немски език

Велико Търново, Габрово длъжност на пълно работно време

За нас

Бон ЕООД е тясно специализиран производител на ексклузивни храни за птици с износ в 20 европейски държави, САЩ и Канада.
Високият фирмен морал, приятелската работна атмосфера и желанието ни за непрестанно развитие са основите на нашия успех.
Оттам надграждаме с устойчива социална политика, модерна база и технологии, за да се превърнем в най-логичния избор за нашите именити клиенти от Западна Европа и Северна Америка.
Мисията ни е да раздвижим закостенелия европейски пазар, чрез уникални продуктови решения и маркетинг концепции.
За да я изпълним успешно имаме нужда от амбициозен и мотивиран кандидат за дългосрочно заемане на позицията:

Търговец с немски език

Отговорности

Основни отговорности:


Отговаря за цялостната търговска дейност на Компанията, свързана с клиенти от Германия, Австрия и Швейцария ( D-A-CH Region);
Следи развитието на пазара, позиционирането на конкурентите и предлаганите продукти, рекламното им присъствие и на тази база разработва офертите към клиентите в управлявания от него пазар;
Поддържа ползотворни взаимоотношения със съществуващите клиенти и бизнес партньори;
Идентифицира и реализира нови търговски възможности;
Предлага нови брандови продукти и осигурява предварителна информация и спецификация за тях;
Изготвя оферти и осъществява активни продажби. Активно търси обратна връзка с клиентите за реализираните продукти и услуги с цел непрекъснатото подобряване качеството на предлаганите от Компанията продукти и изпраща оферти до клиенти на Компанията.
Подготвя и организира участието на Компанията в нови търговски търгове в бранша;
Прилага съвременен търговски подход за промотиране, преференциране и прилагане на търговски отстъпки за клиентите;
Прилага динамично ценообразуване и текущо обновяване на продуктовата листа;
Предоставя регулярни отчети за изпълнение на договорите, продажбите по клиенти, провежданите маркетингови кампании и други икономически анализи;
Осъществява ежедневен контрол на дейността на асистентките в отдела;
Подготвя и организира участията на фирмата в международни форуми и изложения;

Изисквания и необходими уменияЗавършено висше образование;
Опит в търговията;
Отлични комуникативни умения при водене на търговски преговори;
Креативност и внимание към детайла;
Отлична писмена и говорима грамотност на български и немски език;
Владеене на втори западен език, както и продължителен престой в чужбина са предимство.
Отлични умения за работа с офис пакети - Word, Excel, PowerPoint;
Желание за пътуване в чужбина;
Желание за надграждане на уменията, респективно мотивация за повишаване на квалификацията.

Личностни качества:


Да е инициативен и да може бързо да се адаптира към работата на екипа;
Да проявява лична ангажираност към работата и работния процес;
Да е креативен и да притежава отлични комуникационни умения;
Да е активна и динамична личност, ориентирана към постигане на успех;
Да е протърговски ориентиран и да има стратегически поглед и подход към пазара;

Ние Ви предлагамеШанс за дългосрочно развитие;
Регулярни обучения и семинари, водени от чуждестранни ментори;
Здравословна приятелска атмосфера и силно зачитане на мнението на всеки от екипа;
Висок морал, социална политика и фирмена култура;
Възможност да се реализирате като професионалист в сферата на търговската дейност;
Отлични условия за работа във висококвалифициран млад и мотивиран колектив;
Възможност за командировки в Западна Европа;
Отлично трудово възнаграждение


Ако желаете да станете част от екипа на Търговския отдел на нашата Компания и да се изградите като професионалист в сферата на търговската дейност;
Ако желаете да получите допълнително безусловно обучение в тази сфера и да доизградите Вашите професионални умения,

моля изпратете професионална автобиография и мотивационно писмо.

Краен срок за подаване на документите до 25.05.2018
Всички кандидатури ще бъдат разгледани конфиденциално.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

* Централният офис на фирмата е в гр. Павликени и фирмата осигурява комфортен безплатен транспорт от гр. Велико Търново, гр. Габрово и гр. Севлиево.
*
*}