Търговски представител
София
длъжност на пълно работно време

Търговски представител

София длъжност на пълно работно време

За нас

Фирма Неоформ ООД специализирана във внос и дистрибуция на мебелен обков и материали търси динамичен и мотивиран кандидат за позицията Търговски представител за град София с цел разширяването на своя екип.

Отговорности


Най-подходящият кандидат притежава:
- отлични презентационни и комуникативни умения
- организираност и креативност
- валидно свидетелство за управление на МПС
- компютърни умения
- отговорност към поетите задължения
- умение за спазване на срокове;

Предишен опит на позицията не е необходим.Проект BG05M9OP001-1.003-2937-C01- „ Разкриване на нови работни места в Неоформ ООД”. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейският съюз.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Неоформ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приеме , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Изисквания и необходими умения

Ако се присъедините към нашия екип Вие ще отговаряте за:
- представяне на продуктовата гама на компанията чрез организиране на срещи и презентации с настоящи и потенциални клиенти - осъществяване на директни продажби в търговските обекти и следите за дистрибуцията на фирмените продукти
- анализиране нуждите на клиентите и предлагате решения за тяхното удовлетворяване
- ценообразувате , изготвяте оферти и договаряте условията на плащане
- проучване и следене на пазара и на конкурентните компании;

Ние Ви предлагаме

Ние Ви предлагаме:
- Работа на трудов договор;
- Стартово трудово възнаграждение – 945 лв
- Служебен автомобил и телефон
- Развитие на възнаграждението в зависимост от личното представяне;
- Работа в млад, динамичен екип;
- Възможност да разгърнете Вашия потенциал.


Ако позицията представлява интерес за Вас , моля кандидатствайте с автобиография
See in Zaplatomer.bg