Либхер Транспортейшън Системс Марица ЕООД
Технически координатор при производството на охладителни модули при товарни превозни средства
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Технически координатор при производството на охладителни модули при товарни превозни средства

Пловдив длъжност на пълно работно време

За нас

"Либхер Транспортейшън Системс Марица" е една от водещите компании в производството на системи и компоненти за железопътната индустрия.

Отговорности

- Oсновна роля при стартирането и серийното производство на охладителни модули за товарни транспортни средства;
- Технически координатор между звено Производство, звено Управление на качеството, звено Развойна дейност;
- Отговорник за прехвърлянето на производството на охладителните уреди в България и първо лице за контакт в процеса на създаване на стойност на продукта;
- Основна роля при съгласуването и прилагането на промени на дизайна и вариантите на продукта;
- Подпомагане процеса на създаване и избора на концепцията за подобряване на процесите към стабилност, надеждност и производствени разходи;
- Дефиниране на причините и определяна на правилните и устойчиви мерки в случай на производствени отклонения;

Изисквания и необходими умения

- Завършено висше техническо образование (Хладилна техника е предимство)
- Минимум 2 години професионален опит в подобна област
- Познания в областта на Lean Management
- Познания при ръководенето на процеси (KVP, 5S, TPM и т.н.);
- Аналитично и структурирано мислене с високи умения за решаване на проблеми;
- Екипност, лична ангажираност и комуникация;
- Отлични познания по MS Officе, както и ERP- познания;
- Много добро владеене на немски език (писмено и говоримо);

Ние Ви предлагаме

- Стриктно спазване договореностите между страните;
- Обучения, свързани с подобряване ефективността при изпълнение на работните задължения;
- Здравословни и безопасни условия на труд;
- Вътрешно фирмени отношения, основаващи се на утвърдени правила и процедури;
- Допълнително здравно застраховане;
- Социални придобивки;

*
*}