Ланкс ЕООД
Технически ръководител / Technischer Bauleiter
други в чужбина, Германия
длъжност на пълно работно време

Технически ръководител / Technischer Bauleiter

други в чужбина, Германия длъжност на пълно работно време

За нас

Българска строителна компания с дългогодишен опит в сферата на строителството търси да назначи технически ръководител за обект на фирмата във Федерална Република Германия за период от 5 месеца.

Отговорности

* Цялостно оперативно ръководство на строителния обект, вкл. непосредствено техническо и административно ръководство.
* Контрол на качеството на изпълняваните СМР и отговорност за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти, предвидените срокове и заложената техническа спесификация.
* Организация, разпределение и контрол на кадровия ресурс и механизация.
* Водене и организация на цялата техническа и административна документация, вкл. изготвяне на редовни отчети към инвеститора за извършените дейности.
* Приемане на извършената работа по количество и качество. Редовно актуване и отчитане на СМР.
* Провеждане на всички видове инструктажи и отговорност за спазване на трудовата дисциплина и здравословните и безопасни условия на строителната площадка.

Изисквания и необходими умения

* Висше строително инженерно образование - ПГС, ССС.
* Мин. 3 години професионален опит по специалността.
* Много добра техническа грамотност и познаване на нормативната база в строителството.
* Отлично владеене на немси език на професионално ниво - писмено и говоримо.
* Отлично познаване на строителния процес, вкл. технология, конструктивни решения, отчитане на СМР и планиране на работния процес.
* Отлично познаване и разчитане на проектна документация и подробни архитектурни планове.
* Способност за решаване на проблеми и взимане на самостоятелни решения.
* Много добра компютърна грамотност (MS Office програми и AutoCAD).
* Умения за работа с геодезически инструменти.
* Отлични организационни и ръководни качества и умение за работа в екип.
* Добро владеене на английски език (писмено и говоримо) ще се смята за предимство.
* Шофьорска книжка - категория В.
* Чисто съдебно минало.

Ние Ви предлагаме

* Отлични условия на труд.
* Конкурентно заплащане.
* Срочен трудов договор + командировъчни.
* Работно облекло и всички необходими условия за ефективно изпълнение на служебните ангажименти.
* Осигурен транспорт от България до Германия.
* Осигурена квартира в Германия за периода на договора (вкл. разходи за ток, вода, интернет и т.н.).
* Осигурен транспорт от Германия до България след приключване на договора.
* Възможност за продължаване на трудовите взаимоотношения с компанията след приключване на проекта.


При интерес, моля изпратете актуална автобиография чрез бутона за кандидатстване на JobTiger най-късно до 20.04.2019 г. Начална дата на проекта в Германия: 02.05.2019 г.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според изискванията на ЗЗЛД. Само одобрените кандидати щe бъдат поканени на интервю.
Zaplatomer.bg