Технически сътрудник Фронт офис
Велико Търново, Габрово
длъжност на пълно работно време

Технически сътрудник Фронт офис

Велико Търново, Габрово длъжност на пълно работно време

За нас

Бон ЕООД е тясно специализиран производител на ексклузивни храни за птици с износ в 20 европейски държави, САЩ и Канада.
Високият фирмен морал, приятелската работна атмосфера и желанието ни за непрестанно развитие са основите на нашия успех.
Оттам надграждаме с устойчива социална политика, модерна база и технологии, за да се превърнем в най-логичния избор за нашите именити клиенти от Западна Европа и Северна Америка.
Мисията ни е да раздвижим закостенелия европейски пазар, чрез уникални продуктови решения и маркетинг концепции.
За да я изпълним успешно имаме нужда от амбициозен и мотивиран кандидат за дългосрочно заемане на позицията:
Технически сътрудник Фронт офис

Отговорности

Основни отговорности:

Администрира входящата и изходящата кореспонденция, включително и по електронна поща на Компанията, като спазва установения ред;
Приема и пренасочва външните телефонни обаждания;
Приема и изпраща пратки чрез куриери и поща;
Проверява месечните фактури от куриери и поща;
Пуска заявки в системата за разходи;
Посреща и насочва посетителите към съответния отдел;
Обслужва гости на фирмата;
Администрира и изпълнява и други поставени задачи от прекия ръководител;
Изпълнява съвестно поставените задачи, като носи лична отговорност за действията си в рамките на компетенциите;
Спазва вътрешно-фирмените ценности.

Изисквания и необходими уменияДа има завършено подходящо образование;
Умения за работа с офис пакети - Word, Excel;
Много добро владеене на английски език - устно;
Да има опит на подобна работа поне 2 години;
Да има желание да работи на подобна позиция.


Личностни качества:

Да умее да общува с различни хора и да има добро поведение;
Да може да поддържа представителен външен вид;
Да умее да организира работата си;
Да спазва правилата за работа в Компанията;
Да проявява прецизност при изпълнение на различните дейности;
Да може да работи в екип и да проявява коректност при работата си с останалите членове на Компанията.

Ние Ви предлагамеШанс за дългосрочно развитие;
Здравословна приятелска атмосфера и силно зачитане на мнението на всеки от екипа;
Висок морал, социална политика и фирмена култура;
Отлични условия за работа във висококвалифициран млад и мотивиран колектив;
Отлично трудово възнаграждение.Ако желаете да се станете част от екипа на нашата Компания и да се докажете като професионалист в сферата на Вашите отговорности;
Ако желаете да получите допълнително безусловно обучение в тази сфера и да доизградите Вашите професионални умения,

моля изпратете професионална автобиография и мотивационно писмо.

Краен срок за подаване на документите до 25.05.2018 година.
Всички кандидатури ще бъдат разгледани конфиденциално.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

* Централният офис на фирмата е в гр. Павликени и фирмата осигурява комфортен безплатен транспорт от гр. Велико Търново, гр. Габрово и гр. Севлиево.
*
*}