Управител на хотел
КК Слънчев бряг
длъжност на пълно работно време

Управител на хотел

КК Слънчев бряг длъжност на пълно работно време

За нас

Хотелът не е голям. Важно е, кандидатът да има възможност да се настани в хотела.. Работата е интензивна, с малък екип и се изисква сериозна ангажираност.

Отговорности

- увеличаване продажбите и заетостта в хотела и заведението към него;
- ръководи и организира дейността по посрещане, настаняване и обслужване на клиентите;
- представя хотела пред контрагенти, представители на туристически фирми и други клиенти
- следи и организира доставките на необходимите материали;
- извършва подбор и обучение на служителите;
- контролира качеството на предлаганите услуги на клиентите;
- проучва рекламациите на клиентите за обслужването в хотела и взема мерки за отстраняване на нарушенията;
- провежда рекламна и маркетингова дейност за осигуряване по-пълно използване на обектите в хотела;
- грижи се за поддръжката на материалната база;
- анализира резултатите от дейността и ги обсъжда с управителя на фирмата
- отговаря за спазване на фирмените правила и стандарти на поведение.
- следи за спазване на правилника за вътрешния ред в хотела
- изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с дейност

Изисквания и необходими умения

- завършено висше образование- маркетинг, икономика, туризъм;
- минимум 3 години опит като ръководител на екип;
- отлична грамотност и владеене на български език - писмено и говоримо;
- владеене на английски език - писмено и говоримо;
- втори чужд език – предимство
- организаторски, управленски умения и умения за работа в екип;
- способност за взимане на бързи решения в ситуации под напрежение
- умение за създаване на атмосфера на внимание към гостите на хотела

Ние Ви предлагаме

- срочен трудов договор + бонуси, обвързани с резултатите
- осигуровки
- пълно работно време
- настаняване
- служебен автомобил
Zaplatomer.bg