Апойнт Партнърс
между 5 и 10 служителя Кандидатстване
Юрисконсулт
София
длъжност на пълно работно време

Юрисконсулт

София длъжност на пълно работно време

За нас

Гарантирана конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

A-point Partners притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с № 2493 от 29.03.2018г.

Отговорности

• Образувате и представлявате Дружеството по граждански дела, по реда за заповедното производство от ГПК, и отговаряте за оформянето, подаването и съхранението на съпътстващите ги документи;
• Образувате и представлявате Дружеството по изпълнителни дела пред Съдебен изпълнител и отговаряте за оформянето, подаването и съхранението на съпътстващите ги документи;
• Извършвате необходимите правни действия, както и изисквате такива от Съдебния изпълнител, за своевременно събиране на дължимите вземания;
• Извършвате и други действия, свързани с дейността на Дружеството.

Изисквания и необходими умения

• Висше юридическо образование;
• Много добра компютърна грамотност - MS Office;
• Юридически опит - минимум 1 година;
• Аналитично мислене и систематичност, самоинициативност;
• Комуникативност и умения за работа в екип, високо ниво на организация на работата.

Ние Ви предлагаме

• Възможност за кариерно развитие и израстване в йерархичната структура на компанията;
• Стартово и последващи обучения за повишаване на квалификацията;
• Конкурентна фиксирана заплата и мотивираща бонус система;
• Динамична работа в млад и мотивиран екип;
• Социални придобивки - ежемесечни ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, служебен телефон;
• Трудов договор.
Zaplatomer.bg