БЪЛГЕРИАН ПРОПЕРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД
Юрист с придобита правоспособност
Бургас
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Юрист с придобита правоспособност

Бургас длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

За нас

„БЪЛГЕРИАН ПРОПЕРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, Бургас
е динамично и бързо развиваща се фирма, предоставяща НА СВОИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗРАСТВАНЕ КАКТО В ПРОФЕСИОНАЛЕН, ТАКА И В ЛИЧНОСТЕН ПЛАН.

Във връзка с разширяване на предлаганите услуги в сферата на управлението и административното обслужване на Етажна собственост в област Бургас, търсим да назначим отговорни, амбициозни и организирани към постигането на резултати креативни личности, които да се присъединят към нас, заемайки позицията - Юрист с придобита правоспособност.

Отговорности

Специфични задължения:

• Работа с Районни съдилища – изготвяне и входиране на документи, процесуално представителство, цялостно администриране на процеса по издаване на изпълнителни листа;
• Изготвяне и окомплектоване на различни документи – искови молби, отговори, жалби, справки и др.
• Комуникация със съдилища, държавни и общински институции;
• Прилагане на Закона за етажната собственост и други нормативни уредби;
• Участие в решаване на юридически казуси;
• Регулярна отчетност на извършените дейности и статуса на водените дела;
•Устно и писмено консултиране на клиенти; защита на техните интереси.

Изисквания и необходими умения

Изисквания:

• Висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност;
• Добро познаване на гражданското законодателство /ГПК, ЗЗД, ТЗ,ЗУЕС/;
• Много добра компютърна грамотност ;
•Задълбочени познания и опит по Закона управление на етажната собственост е предимство
• Прецизност , отговорност ,внимание към детайла, опит в работата с документи;
• Умения за работа в екип и комуникативност;
•Способност за работа в екип и за самостоятелно изпълнение на предварително зададени задачи:
•Умение за водене на преговори;
•Представителен външен вид.
• Свидетелство за управление на МПС.

Ние Ви предлагаме

Ние Ви предлагаме:
• Добро заплащане, съобразено с уменията и резултатите Ви;
• Много добри условия на труд.
• Трудов договор
• Спокойна и позитивна работна среда

При проявен интерес, изпращайте своята професионална автобиография и актуална снимка.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДОКУМЕНТИТЕ ДА БЪДАТ ПРИДРУЖЕНИ ОТ МОТИВАЦИОННО ПИСМО!!!
На интервю ще бъдат поканени само предварително одобрените кандидати по документи.
„БЪЛГЕРИАН ПРОПЕРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД
Zaplatomer.bg