Стипендия JobTiger  2005/2006
"Моята кариера в България"

Стипендия "JobTiger" се учредява за втори път (виж Стипендия JobTiger 2004/2005) тази година.
Ще се присъдят една, две или три стипендии, в зависимост от представянето на участниците, след провеждане на конкурс.
Стипендията е в размер на една минимална работна заплата месечно.
Стипендията е за една учебна година, считано от 1 октомври 2005 до 30 юни 2006г.
Стипендията се изплаща в края на всеки месец, считано от 31 октомври 2005г.

Победители


Победител
Мария Костова Цънцарова Софийски университет, първи курс, Журналистика и масови комуникации Есе
Еднократна поощрителна награда в размер на 100 лв.
Гергана Валентинова Демирева Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", първи курс, Политология Есе
Борис Кирилов Атанасов Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", четвърти курс, Международни икономически отношения Есе
Предметни награди печелят
Ина Владимирова Владимирова СУ, 1 курс, Педагогика Есе
Иван Емилов Венков НБУ, 1 курс, Политология Есе
Рени Жекова Петрова ИУ - Варна, 4 курс, Счетоводство и контрол Есе

Условия за участиe в конкурса

 1. В конкурса може да участва всеки български гражданин, студент в университет в България.
 2. Кандидатите трябва да подготвят автобиография и есе на тема "Моята кариера в България".

Необходими документи

 1. Автобиография.
  Формуляр за автобиографията може да намерите на адреса на JobTiger, в секцията "За търсещи работа / автобиография". Регистрацията в JobTiger е безплатна.
 2. Есе на тема: “Моята кариера в България".
  Въпроси, които всеки участник трябва да разгледа в есето:
  • Какво според мен включва понятието "кариера"?
  • Какво означава за мен "кариера в България"?
  • Как виждам своето бъдеще / Как си представям моята кариера в България: какво искам да постигна - какви са моите цели и как конкретно си представям своето бъдеще (задължения, отговорности, лично и професионално развитие, материални придобивки, социален статус и други)?
  • Има ли връзка между образованието и професионалното развитие и ако да – каква е тя?
  • Какво съдействие очаквам от страна на държавата, за да постигна целите си?
  • Какво съдействие очаквам от образователните институции?
  • Какви изисквания поставям пред себе си? / Какво трябва да направя аз, за да постигна целите си?
  • Вярвам ли в себе си / в своите възможности?

Други

 1. Предоставената от всеки участник информация е конфиденциална.
 2. Есето трябва да е на български език.
 3. Есето трябва да е до 15 страници + до 5 страници приложения.
 4. Авторът на есето представя и защитава есето лично.
 5. Едно лице може да участва само с едно есе.
 6. Критериите за оценка на есетата са:
  • Реализъм и познаване на темата;
  • Оригиналност и творчество;
  • Полезност и приложимост на идеите;
  • Общо впечатление от език, стил, идеи.
 7. Оценяването на есетата се извършва на четири етапа:
  • 1ви етап: Оценка на всички получени есета. Извършва се от представители на JobTiger. Определят се 15-те най-добри есета;
  • 2ри етап: Оценка на 15-те най-добри есета от независими съдии (поне двама). Изчислява се средната оценка, дадена от независимите съдии и представителите на JobTiger. Определяне на 5 финалисти;
  • 3ти етап: Финален кръг. Устна защита на есетата от финалистите пред жури (под формата на интервю). Определя най-добре представилия се участник.
  • 4ти етап: Подписване на договора за стипендия с най-добре представилия се участник.

Краен срок за кандидатстване

30 септември 2005 г.

Кандидатстване

Есета и автобиографии можете да изпращате на:
e-mail: scholarship@jobtiger.bg
или на адрес:
JobTiger / за конкурса "Моята кариера в България"
Ул. Шипка 3, ет.3
1504 София


За повече информация: office@jobtiger.bg