Стипендия JobTiger  2007/2008
"С какво (ще) ме промени работата?"

Завърши конкурсът за стипендия "Джобтайгър" 2007/2008

Победители


Стипендия
Венцислава Станчева УНСС, Финанси Есе
Еднократна поощрителна награда в размер на 250 лв.
Елия Атанасова СУ „Св. Климент Охридски”, Икономика, Социология Есе
Лилия Моллова УНСС, Маркетинг Есе
Еднократна поощрителна награда в размер на 100 лв.
Даниела Пеева УНСС, Финанси Есе
Надежда Аргирова УНСС, Финанси Есе
Стела Градева СУ „Св. Климент Охридски”, Икономика Есе

За четвърта поредна година бе дадено началото на конкурса за студентска стипендия JobTiger - 2007/2008 г. Стипендията е за една учебна година, считано от 1 октомври 2007 до 30 юни 2008г. и е в размер на една минимална работна заплата месечно. Тя се присъжда на най-добре представилите се участници в конкурс за написване на есе на социално значима тема, свързана с образованието на младите хора и възможността за професионална реализация в България. В конкурса за стипендия могат да участват всички български граждани, студенти в български университет, редовна или задочна форма на обучение, за степен бакалавър или магистър.

Начало на конкурса: 15 юни 2007 г.
Срок за изпращане на есетата: 15 август 2007 г.

Обща информация за стипендия "JobTiger" 2007/2008

Ще се присъдят една, две или три стипендии, в зависимост от представянето на участниците, след провеждане на конкурс. Стипендията е в размер на една минимална работна заплата месечно.
Стипендията е за една учебна година, считано от 1 октомври 2007 до 30 юни 2008 г.

Условия за участиe в конкурса

 1. В конкурса може да участва всеки български гражданин, студент в университет в България, редовна или задочна форма на обучение, за степен бакалавър или магистър.
 2. Кандидатите трябва да подготвят есе на тема "С какво (ще) ме промени работата?" и автобиография. Формуляр за автобиографията може да намерите на адреса на JobTiger, в секцията “За търсещи работа / автобиография". Регистрацията в JobTiger е безплатна.

Други

 1. Предоставената от всеки участник информация е конфиденциална.
 2. Есето трябва да е на български език.
 3. Есето трябва да е до 4 страници, формат .doc.
 4. Авторът на есето представя и защитава есето лично.
 5. Едно лице може да участва само с едно есе.
 6. Критериите за оценка на есетата са:
  • Реализъм;
  • Оригиналност и творчество;
  • Общо впечатление от език, стил, идеи.


Оценяването на есетата се извършва на четири етапа:
1ви етап: Оценка на всички получени есета. Извършва се от екип от JobTiger. Определят се 10-те най-добри есета;
2ри етап: Оценка на 10-те най-добри есета от независими съдии (поне двама). Изчислява се средната оценка, дадена от независимите съдии и представителите на JobTiger. Определяне на 5 финалисти;
3ти етап: Финален кръг. Устна защита на есетата от финалистите пред жури (под формата на интервю). Определя се най-добре представилия се участник.
4ти етап: Подписване на договора за стипендия с най-добре представилия се участник.


Краен срок за кандидатстване

15 август 2007 г.

Кандидатстване

Есета и автобиографии можете да изпращате на:
e-mail: scholarship@jobtiger.bg
или на адрес:
JobTiger / за конкурса "С какво (ще) ме промени работата?"
Ул. Шипка 3, ет.3
1504 София


За повече информация: scholarship@jobtiger.bg