Стипендия JobTiger  2008/2009
"Лоялност към компанията – защо и до кога"

Завърши конкурсът за стипендия "Джобтайгър" 2008/2009

Победители


Стипендия
Марияна Пенева СУ „Климент Охридски”, Стопанско управление Есе
Еднократна поощрителна награда в размер на 250 лв.
Йордан Джамбазов УНСС, Финанси Есе
Николай Михайлов СУ „Климент Охридски”, Клинична и консултативна психология Есе
Еднократна поощрителна награда в размер на 150 лв.
Ина Коцева СУ „Климент Охридски”, Международни отношения Есе
Силвина Собаджиева Нов Български Университет, Право Есе
Еднократна поощрителна награда в размер на 50 лв.
Симеон Петров СУ „Климент Охридски”, Публичен мениджмънт и политики Есе
Красимира Русимова УНСС, Маркетинг Есе
Мариета Мицева ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград, Право Есе
Пламена Илчева СУ „Климент Охридски”, Японистика Есе

За пета поредна година е дадено началото на конкурса за студентска стипендия JobTiger - 2008/2009. Стипендията е за една учебна година, считано от 1 октомври 2008 до 30 юни 2009 г. и е в размер на една минимална работна заплата месечно. Тя се присъжда на най-добре представилите се участници в конкурс за написване на есе на социално значима тема, свързана с образованието на младите хора и възможността за професионална реализация в България. В конкурса за стипендия могат да участват всички български граждани, студенти в български университет, редовна или задочна форма на обучение, за степен бакалавър или магистър.

Начало на конкурса: 1 юли 2008 г.
Срок за изпращане на есетата: 1 септември 2008 г.

Обща информация за стипендия "JobTiger" 2008/2009


Ще се присъдят една, две или три стипендии, в зависимост от представянето на участниците, след провеждане на конкурс. Стипендията е в размер на една минимална работна заплата месечно.
Стипендията е за една учебна година, считано от 1 октомври 2008 до 30 юни 2009 г.

Условия за участиe в конкурса

 1. В конкурса може да участва всеки български гражданин, студент в университет в България, редовна или задочна форма на обучение, за степен бакалавър или магистър.
 2. Условие за присъждане на стипендията е студентът да не е прекъснал и да е студент през учебната 2008/2009 г. За целта достигналите до финал участници представят удостоверение.
 3. Кандидатите трябва да подготвят есе на тема "Лоялност към компанията – защо и до кога" и автобиография. Формуляр за автобиографията може да намерите в JobTiger, в секцията "За търсещи работа / Автобиографии". Регистрацията в JobTiger е безплатна.

Други

 1. Предоставената от всеки участник информация е конфиденциална.
 2. Есето трябва да е на български език.
 3. Есето трябва да е до 4 страници, формат .doc.
 4. Авторът на есето представя и защитава есето лично.
 5. Едно лице може да участва само с едно есе.
 6. Критериите за оценка на есетата са:
  • Реализъм;
  • Оригиналност и творчество;
  • Общо впечатление от език, стил, идеи.


Оценяването на есетата се извършва на четири етапа:

1ви етап: Оценка на всички получени есета. Извършва се от екип от JobTiger. Определят се 10-те най-добри есета;
2ри етап: Оценка на 10-те най-добри есета от независими съдии (поне двама). Изчислява се средната оценка, дадена от независимите съдии и представителите на JobTiger. Определяне на 5 финалисти;
3ти етап: Финален кръг. Устна защита на есетата от финалистите пред жури (под формата на интервю). Определя се най-добре представилия се участник.
4ти етап: Подписване на договора за стипендия с най-добре представилия се участник.


Краен срок за кандидатстване

1 септември 2008г.

Кандидатстване

Есета и автобиографии можете да изпращате на:
e-mail: scholarship@jobtiger.bg
или на адрес:
JobTiger / за конкурса "Лоялност към компанията – защо и до кога"
Ул. Шипка 3, ет.3
1504 София


За повече информация: scholarship@jobtiger.bg