Българска агенция за инвестиции
Стажант - анализи, статистика и бази данни
София
стаж на непълно работно време

Стажант - анализи, статистика и бази данни

София стаж на непълно работно време

За нас

Българската агенция за инвестиции обявява неплатена стажантска позиция - Анализи, Статистика и база данни.

Отговорности

• Подобряване ефективността на инструментите и услугите, предоставяни от базата данни;
• Архивиране на информация;
• Мониторинг на представянето на базата данни;
• Подобряване на използваната технология;
• Разработване на нови бази данни;
• Мониторинг на процедурите по качване на информация;
• Разрешаване на проблеми;
• Събиране и анализ на статистически данни;
• Подготовка на статистически доклади;
• Придържане към етични норми, засягащи професионалната тайна и безпристрастността.

Изисквания и необходими умения

• Добро ниво на владеене на английски език;
• Компютърна грамотност;
• Интерес към анализирането на информация и статистиката;
• Студент след 1-ви курс на обучение.

Ние Ви предлагаме

• Стаж в Българска агенция за инвестиции /държавна администрация/ с продължителност дo 3 месеца;
• Издаване на удостоверение за положен стаж;
• Приятна среда с динамичен колектив.

Ако нашето предложение представлява интерес за вас моля изпратете Автобиография и Мотивационно писмо (максимум една страница).
*
*}