Българска агенция за инвестиции
Стаж за студенти по международен маркетинг
Sofia
part-time internship

Стаж за студенти по международен маркетинг

Sofia part-time internship

About us

Българската агенция за инвестиции обявява неплатена стажантска позиция по Международен маркетинг.

Responsibilities

• Подпомагане на маркетинговата дейност в глобални условия;
• Отлично владеене на английски език;
• Идентифициране на потенциални глобални пазари и установяване на връзки;
• Подпомагане на планирането и осъществяването на участия в международни форуми, на организирането на срещи с международни бизнес партньори;
• Подпомагане на разработването и изпълнението на интерактивна маркетингова стратегия;
• Подпомагане на изработването на маркетингови анализи и изследвания;
• Работа с интернет, Microsoft Office /Word, Excel, PowerPoint/ и др.

Requirements and necessary skills

• Автобиография;
• Мотивационно писмо (максимум 1 страница).

We offer

• Стаж в Българска агенция за инвестиции /държавна администрация/ с продължителност дo 3 месеца;
• Издаване на удостоверение за положен стаж;
• Приятна среда с динамичен колектив.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Автобиография и Мотивационно писмо (максимум 1 страница) чрез бутона "Кандидатсване".
*
*}