ЕВН България ЕАД
more than 300 служителя Apply
Стажант „Център по безопасност“
Plovdiv
full-time internship position

Стажант „Център по безопасност“

Plovdiv full-time internship position

About us

Групата EVN България е част от международния енергиен концерн EVN AG. Ние снабдяваме с електроенергия над 1,5 милиона клиенти в Югоизточна България и с топлоенергия 35 000 клиенти в Пловдив. Във фокуса на нашата дейност са грижата за клиента и отговорното отношение към природата и нейните ресурси. Ние сме стабилен и отговорен работодател, който подкрепя и развива своите сътрудници. Инвестираме в иновации и търсим най-добрите решения във всеки аспект от нашата работа.

Ref.No. CB/Int/2018

Responsibilities

• Запознаване с основните дейности, свързани с безопасността в дружествата от групата EVN
• Обработка на текстови файлове и подготовка на презентационни материали на тема безопасност
• Самостоятелно разработване на теми, свързани с безопасност и тяхното съгласуване
• Работа по проекти в координация с други организациони единици

Requirements and necessary skills

• III или по-горен курс на обучение в електротехническа или техническа специалност
• Много добра компютърна грамотност – Word, Excel, PowerPoint
• Английски език на добро ниво
• Умения за комуникация и нагласа за работа в екип


Изпратете ни автобиография и мотивационно писмо, в което описвате вашите интереси, постижения и планове за развитие.
Очакваме вашите документи изпратени чрез бутона "Кандидатстване".

We offer

Лятната стажантска програма на EVN България е част от философията на нашата компания за професионално развитие на бъдещи специалисти. Чрез нея тук ще имате възможност да усвоите ценни знания, придобиете практически умения и полезен опит в международен концерн.


Моля, посочете референтния номер (Ref.No.) на позицията, по която кандидатствате.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

*
*}