ЕВН България ЕАД
над 300 служителя Кандидатстване
Стажант „Управление на материалната база“
Пловдив
стаж на пълно работно време

Стажант „Управление на материалната база“

Пловдив стаж на пълно работно време

За нас

Групата EVN България е част от международния енергиен концерн EVN AG. Ние снабдяваме с електроенергия над 1,5 милиона клиенти в Югоизточна България и с топлоенергия 35 000 клиенти в Пловдив. Във фокуса на нашата дейност са грижата за клиента и отговорното отношение към природата и нейните ресурси. Ние сме стабилен и отговорен работодател, който подкрепя и развива своите сътрудници. Инвестираме в иновации и търсим най-добрите решения във всеки аспект от нашата работа.

Ref.No. CE/Int2/2018

Отговорности

• Контрол на строително монтажни работи по възложени обекти и участие в контролни замервания
• Участва в подготовката на технически изисквания за провеждане на обществени поръчки
• Подпомага дейността по създаване на електронен архив

Изисквания и необходими умения

• III или по-горен курс на обучение в специалност Строителство на сгради и съоръжения или друга техническа специалност + завършено средно образование в специалност Строителство и архитектура
• AutoCAD; MS Office - Word, Excel, PowerPoint
• Английски език на добро ниво
• Умения за комуникация и нагласа за работа в екип

Изпратете ни автобиография и мотивационно писмо на български и/или на английски език, в което описвате вашите интереси, постижения и планове за развитие.

Ние Ви предлагаме

Лятната стажантска програма на EVN България е част от философията на нашата компания за професионално развитие на бъдещи специалисти. Чрез нея тук ще имате възможност да усвоите ценни знания, придобиете практически умения и полезен опит в международен концерн.


Моля, посочете референтния номер (Ref.No.) на позицията, по която кандидатствате.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
*
*}