Държавно предприятие "Национална компания Железопътна инфраструктура"
more than 300 служителя Apply
Ръководител движение
Ruse, Varna
full-time

Ръководител движение

Ruse, Varna full-time

About us

Поделение „Управление движението на влаковете и гаровата дейност” Горна Оряховица изпълнява функции по осигуряване на дейността на предприятието по отношение използването на железопътна инфраструктура от лицензирани превозвачи. Търси да назначи "Ръководител движение".

Responsibilities

• Ръководи управлението на влаковото движение на ниво железопътна гара, както и неговото документиране;
• Организира работата така, че да бъде осигурена пълна безопасност на движението на влаковете и извършването на маневрена дейност в района на гарата, като не се допускат задържания на влаковете пред входните сигнали или в съседни гари;
• Работа с Осигурителната техника в гарата с цел безопасно изпълнение на Графика за движение на влаковете и маневрите в гарите;
• Следи за правилното манипулиране със съоръженията и устройствата свързани с осигуряване движението на влаковете от постовите стрелочници и прелезопазачите;
• Осъществява оперативен контакт с другите служби в ДП НКЖИ и железопътните превозвачи, работещи в гарата.

Requirements and necessary skills

• Способност за самостоятелна и отговорна работа;
• Работа в екип и способност за справяне в стресови ситуации;
• Да притежава изразени аналитични и комуникативни умения;
• Зачитане на личното достойнство и правата на всеки служител в предприятието.

We offer

1. Успешно кариерно стартиране чрез участие в:
- Стипендиантска програма;
- Програма за развитие на кадрите чрез обучение на млади специалисти.
2. Постоянен трудов договор на пълно работно време;
3. Подходящо въвеждащо обучение;
4. Коректни трудови взаимоотношения;
5. Възможности за обучение.
6. Сигурност и перспектива за успешна професионална реализация в стабилна компания.

Всеки наш служител получава социален пакет:
1. Неограничен брой безплатни пътувания за цялата железопътна мрежа;
2. Социална сума срещу ползване на отпуск;
3. Ваучери за храна;
4. Достъп до бази за спорт, отдих и туризъм на преференциални цени;
5. Медицинско обслужване и профилактика;
6. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване.