Държавно предприятие "Национална компания Железопътна инфраструктура"
над 300 служителя Кандидатстване
Ръководител движение
Варна, Русе
длъжност на пълно работно време

Ръководител движение

Варна, Русе длъжност на пълно работно време

За нас

Поделение „Управление движението на влаковете и гаровата дейност” Горна Оряховица изпълнява функции по осигуряване на дейността на предприятието по отношение използването на железопътна инфраструктура от лицензирани превозвачи. Търси да назначи "Ръководител движение".

Отговорности

• Ръководи управлението на влаковото движение на ниво железопътна гара, както и неговото документиране;
• Организира работата така, че да бъде осигурена пълна безопасност на движението на влаковете и извършването на маневрена дейност в района на гарата, като не се допускат задържания на влаковете пред входните сигнали или в съседни гари;
• Работа с Осигурителната техника в гарата с цел безопасно изпълнение на Графика за движение на влаковете и маневрите в гарите;
• Следи за правилното манипулиране със съоръженията и устройствата свързани с осигуряване движението на влаковете от постовите стрелочници и прелезопазачите;
• Осъществява оперативен контакт с другите служби в ДП НКЖИ и железопътните превозвачи, работещи в гарата.

Изисквания и необходими умения

• Способност за самостоятелна и отговорна работа;
• Работа в екип и способност за справяне в стресови ситуации;
• Да притежава изразени аналитични и комуникативни умения;
• Зачитане на личното достойнство и правата на всеки служител в предприятието.

Ние Ви предлагаме

1. Успешно кариерно стартиране чрез участие в:
- Стипендиантска програма;
- Програма за развитие на кадрите чрез обучение на млади специалисти.
2. Постоянен трудов договор на пълно работно време;
3. Подходящо въвеждащо обучение;
4. Коректни трудови взаимоотношения;
5. Възможности за обучение.
6. Сигурност и перспектива за успешна професионална реализация в стабилна компания.

Всеки наш служител получава социален пакет:
1. Неограничен брой безплатни пътувания за цялата железопътна мрежа;
2. Социална сума срещу ползване на отпуск;
3. Ваучери за храна;
4. Достъп до бази за спорт, отдих и туризъм на преференциални цени;
5. Медицинско обслужване и профилактика;
6. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване.