Държавно предприятие "Национална компания Железопътна инфраструктура"
more than 300 служителя Apply
Техник телекомуникации/Съобщителни и свързочни съоръжения и радиовръзки
Plovdiv, Sofia Region, Other Bulgarian
full-time

Техник телекомуникации/Съобщителни и свързочни съоръжения и радиовръзки

Plovdiv, Sofia Region, Other Bulgarian full-time

About us

Поделение “Сигнализация и телекомуникации” обезпечава технически управлението и безопасността на движение на влаковете в съответствие с националните и европейски изисквания за безопасност и оперативна съвместимост.
,,Телекомуникациите” обхващат: високо–скоростни оптично базирани системи за пренос на глас и данни; специализирани оперативни диспечерски системи; цифрови комутационни мрежи и системи; системи за видео наблюдение и контрол; пътнически информационни системи; мрежа за ведомствени цифрови радио връзки по стандарт GSM-R.

Responsibilities

• Отговаря за ремонта и техническата изправност на телекомуникационните съоръжения;
• Поддържа ги в изправност, в съответствие с изискванията на нормативните документи.

We offer

1. Успешно кариерно стартиране чрез участие в:
- Стажантска програма;
- Стипендиантска програма;
- Програма за развитие на кадрите чрез обучение на млади специалисти;
- Проект „Студентски практики”.
2. Постоянен трудов договор на пълно работно време;
3. Подходящо въвеждащо обучение;
4. Коректни трудови взаимоотношения;
5. Възможности за обучение;
6. Сигурност и перспектива за успешна професионална реализация в стабилна компания.

Всеки наш служител получава социален пакет:
1. Неограничен брой безплатни пътувания за цялата железопътна мрежа;
2. Социална сума срещу ползване на отпуск;
3. Ваучери за храна;
4. Достъп до бази за спорт, отдих и туризъм на преференциални цени;
5. Медицинско обслужване и профилактика;
6. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване.