Държавно предприятие "Национална компания Железопътна инфраструктура"
над 300 служителя Кандидатстване
Техник телекомуникации/Съобщителни и свързочни съоръжения и радиовръзки
Пловдив, Софийска област, други в България
длъжност на пълно работно време

Техник телекомуникации/Съобщителни и свързочни съоръжения и радиовръзки

Пловдив, Софийска област, други в България длъжност на пълно работно време

За нас

Поделение “Сигнализация и телекомуникации” обезпечава технически управлението и безопасността на движение на влаковете в съответствие с националните и европейски изисквания за безопасност и оперативна съвместимост.
,,Телекомуникациите” обхващат: високо–скоростни оптично базирани системи за пренос на глас и данни; специализирани оперативни диспечерски системи; цифрови комутационни мрежи и системи; системи за видео наблюдение и контрол; пътнически информационни системи; мрежа за ведомствени цифрови радио връзки по стандарт GSM-R.

Отговорности

• Отговаря за ремонта и техническата изправност на телекомуникационните съоръжения;
• Поддържа ги в изправност, в съответствие с изискванията на нормативните документи.

Ние Ви предлагаме

1. Успешно кариерно стартиране чрез участие в:
- Стажантска програма;
- Стипендиантска програма;
- Програма за развитие на кадрите чрез обучение на млади специалисти;
- Проект „Студентски практики”.
2. Постоянен трудов договор на пълно работно време;
3. Подходящо въвеждащо обучение;
4. Коректни трудови взаимоотношения;
5. Възможности за обучение;
6. Сигурност и перспектива за успешна професионална реализация в стабилна компания.

Всеки наш служител получава социален пакет:
1. Неограничен брой безплатни пътувания за цялата железопътна мрежа;
2. Социална сума срещу ползване на отпуск;
3. Ваучери за храна;
4. Достъп до бази за спорт, отдих и туризъм на преференциални цени;
5. Медицинско обслужване и профилактика;
6. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване.