Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Стажант Управление на ИТ проекти – гр. София
София
стаж на пълно работно време

Стажант Управление на ИТ проекти – гр. София

София стаж на пълно работно време

За нас

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти – мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

За отдел Управление на ИТ проекти ние търсим мотивиран и готов да учи нови неща кандидат, който да заеме позиция Стажант Управление на ИТ проекти. Начало на стажа: юни, 2018 г., с продължителност 3 месеца.

Отговорности

СТАЖАНТСКИ ОТГОВОРНОСТИ

• Запознава се с процесите по управление на проекти в компанията
• Участва в администрирането и координацията на ИТ проекти
• Участва в срещи заедно с проектните ръководители и спомага воденето на протоколи
• Координира дадени проектни задачи и организира комуникацията с останалите функции в компанията
• Запознава се и активно използва системата за управление на проекти и подпомага дейностите по нейната промяна
• Подпомага изготвянето на седмични и месечни справки за проектите, които се работят в рамките на ИТ
• Участва в процеса по планиране на работата по ИТ проекти
• Следи и отчита прогреса на отделни задачи и сигнализира при неспазването на срокове
• Дава предложения за въвеждане на нови или промяна на съществуващи практики

Изисквания и необходими умения

• Завършен 3-ти курс с техническа или икономическа специалност
• Добри компютърни умения – MS Office
• Познания в областта на Software Delivery Lifecycle и управление на проекти се считат за предимство
• Отлично ниво на владеене на английски език
• Комуникативност, аналитичност и организираност
• Позитивност и желание за работа в динамична среда
• Умения за работа в екип и дисциплинираност
• Креативност и иновативност

Ние Ви предлагаме

• Възможност за професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания в България
• Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
• Стаж на трудов договор и конкурентно възнаграждение
• Разнообразни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване

Моля натиснете бутон „Кандидатствай", за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията, не по-късно от 30 април 2018 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.