Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Стажант PR и външна комуникация – гр. София
София
стаж на пълно работно време

Стажант PR и външна комуникация – гр. София

София стаж на пълно работно време

Описание на позицията

Ако:

Харесваш динамиката и искаш да стартираш кариерата си, работейки във високотехнологична компания, с усмивка посрещаш предизвикателствата и си ентусиаст в сферата на корпоративните комуникации

Тогава ние ти предлагаме:

Да започнеш своята кариера в най-голямата телекомуникационна компания в България, като се занимаваш с това, което обичаш да правиш и да изградиш корпоративни трудови навици на най-високо ниво.
Да натрупаш знания и умения, които да развият потенциала ти и да ти помогнат да постигаш повече и повече всеки ден.
Да овладееш тайните на телекомуникационния бизнес и да създадеш много приятелства.
Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията.
Стаж на трудов договор и конкурентно възнаграждение.

Ти си…

3-ти курс, специалност Връзки с обществеността, Журналистика, Българска филология или друга, свързана с публични комуникации
С интереси в сферата на ПР, работа с медии, управление на публичния имидж, корпоративна социална отговорност и вътрешни комуникации
С умения за писане на текстове – прессъобщения, статии, информационни материали и други
С много добро владеене на английски език – писмено и говоримо
С отлични правописни и правоговорни умения на български език
С отлична компютърна грамотност - MS Office
Инициативен
Проактивен

Позицията…

Създаваш и редактираш информация, свързана с продукти, услуги и активности на компанията, предназначени за различни вътрешни и външни канали за комуникация
Съдействаш при организиране на събития за вътрешни и външни публики – медии, неправителствени организации, служители, партньори, клиенти и други
Участваш в подготовката на комуникационни стратегии за продукти, услуги и инициативи на компанията
Подпомагаш организирането на кампании, свързани с корпоративна социална отговорност или вътрешни комуникации
Даваш проактивни предложения за нови проекти в областта на работата с медии

Начин на кандидатстване:

Ако разпознаваш себе си в нашето предложение и искаш да станеш част от успешния екип на VIVACOM изпрати автобиография и мотивационно писмо за позицията, като натиснеш бутон „Кандидатствай“ не по-късно от 30 април 2018 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.