Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Стажант Изграждане и поддръжка на телекомуникационни услуги – гр. Пловдив
Plovdiv
full-time internship position

Стажант Изграждане и поддръжка на телекомуникационни услуги – гр. Пловдив

Plovdiv full-time internship position

About us

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

За дирекция Експлоатация и поддръжка на мрежата ние търсим мотивиран и готов да учи нови неща кандидат, който да заеме позиция Стажант Изграждане и поддръжка на телекомуникационни услуги. Начало на стажа юни 2018 г., с продължителност 3 месеца.

Responsibilities

СТАЖАНТСКИ ОТГОВОРНОСТИ

• Участва в дейности за осигуряване на качествено и ефективно обслужване на абонатите в определения му район
• Участва в дейностите на техническия екип по проучване, изграждане, измерване, качествено и ефективно поддържане на услугите и превантивни дейности
• Участва в дейности по предоставяне и поддръжка на всички видове услуги на краен клиент /POTS, PSTN, ISDN BRA, ISDN PRA, ADSL, SDSL, MAN, LL, DTH TV, IPTV, FTTB, GPON/
• Участва в дейности по навременно отстранява възникнали технически повреди

Requirements and necessary skills

• Минимум завършено средно техническо образование
• Студенти или наскоро завършили бакалавърска степен по специалностите Комуникационна техника и технологии, Телекомуникации ще се разглеждат с предимство
• Добри компютърни умения
• Способност за усвояване и работа с различни операционни системи
• Работно ниво на ползване на английски език
• Работа в екип и отговорност
• Свидетелство за управление на МПС, кат.

We offer

• Възможност за професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания в България
• Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
• Стаж на трудов договор и конкурентно възнаграждение
• Разнообразни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване

Моля натиснете бутон „Кандидатствай", за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията, не по-късно от 30 април 2018 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.