Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Стажант Кабелна мрежа – гр. Ихтиман
Ихтиман
full-time internship position

Стажант Кабелна мрежа – гр. Ихтиман

Ихтиман full-time internship position

About us

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

За дирекция Експлоатация и поддръжка на мрежата ние търсим мотивиран и готов да учи нови неща кандидат, който да заеме позиция Стажант Кабелна мрежа. Начало на стажа юни 2018 г., с продължителност 3 месеца.

Responsibilities

СТАЖАНТСКИ ОТГОВОРНОСТИ

• Контрол на състоянието, поддръжка и ремонт на елементите от медната и оптичната кабелна мрежа на компанията
• Локализиране и отстраняване на повреди по медните кабелни линии и възстановяване на повредените съоръжения в рамките на контролните срокове
• Изготвяне на технически решения за разширение, реконструкция и ремонт на елементи от кабелната мрежата на клиента
• Рехабилитация и ремонт на подземни и надземни кабелни линии, разпределителни шкафове, крайни разпределителни устройства, кабелни помещения

Requirements and necessary skills

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА

• Образование – средно, техническо/електротехническо
• Познания за типовете мрежи и елементите на мрежата на кабелните оператори и Интернет-доставчици
• Умения за работа с измервателна апаратура за измерване на електрическо напрежение и изолационно съпротивление
• Свидетелство за управление на МПС, кат. В

We offer

Ние Ви предлагаме

• Възможност за професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания в България
• Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
• Стаж на трудов договор и конкурентно възнаграждение
• Разнообразни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване

Моля натиснете бутон „Кандидатствай", за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията, не по-късно от 30 април 2018 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.