Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Стажант Бази данни – гр. София
Sofia
full-time internship position

Стажант Бази данни – гр. София

Sofia full-time internship position

About us

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.
За дирекция Информационни технологии ние търсим мотивиран и готов да учи нови неща кандидат, който да заеме позиция Стажант Бази данни. Начало на стажа юни 2018 г., с продължителност 3 месеца.

Responsibilities

СТАЖАНТСКИ ОТГОВОРНОСТИ
• Работи с Oracle база данни и Informatica Power Center, които предлагат комплектен набор от технологии за извличане, обработване и агрегиране на данни
• Моделиране на Data Marts в DWH на VIVACOM
• Участва в проект за създаване на различни KPI показатели за компанията
• Създава мапинги, workflows със средствата на Informatica Power Center
• Създава PL/SQL скриптове и процедури в Oracle

Requirements and necessary skills

• Студент 3-ти курс в областта на Компютърните науки, Информатика или Математика
• Познания в работа с бази данни (Oracle, MS SQL или други)
• Познаване на основните процедури от програмирането, както и стандартите и установените методи за писане, обсъждане и документиране на програмния код
• Добро ниво на английски език – писмено и говоримо
• Добри аналитични умения

We offer

• Възможност за професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания в България
• Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
• Стаж на трудов договор и конкурентно възнаграждение
• Разнообразни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване
Моля натиснете бутон „Кандидатствай", за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията, не по-късно от 30 април 2018 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.