Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Стажант ИТ Поддръжка /Service Desk/ – гр. София
Sofia
full-time internship position

Стажант ИТ Поддръжка /Service Desk/ – гр. София

Sofia full-time internship position

About us

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.
За дирекция Информационни технологии ние търсим мотивиран и готов да учи нови неща кандидат, който да заеме позиция Стажант ИТ Поддръжка. Начало на стажа юни 2018 г., с продължителност 3 месеца.

Responsibilities

СТАЖАНТСКИ ОТГОВОРНОСТИ
• Запознава се с дейностите по поддръжка на софтуер и ИТ техниката /компютри и принтери/
• Регистрира, анализира и обработва заявки за възникнали инциденти и при необходимост ескалира към следващо ниво на поддръжка
• Осъществява контакт при телефонни обаждания и имейли от служители на компанията по отношение на ИТ въпроси и запитвания
• Извършва отдалечена ИТ поддръжка при разрешаване на инциденти, свързани с ИТ услуги, компютри и периферия
• Създава потребителски акаунти и достъпи в активна директория, рестартира пароли по заявки
• Участва при диагностика на проблеми в ИТ мрежата

Requirements and necessary skills

• Завършен 3-ти курс, техническа специалност
• Познания за Windows, MS Office, MS Exchange, базови User & Security Group Active Directory administration
• Добро ниво на владеене на английски език
• Опит с използване на MS Outlook и разрешаване на проблеми ще се счита за предимство
• Основни познания за протоколи (TCP, HTTP, FTP или други)
• Отлични комуникационни умения
• Организираност и отговорност

We offer

• Възможност за професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания в България
• Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
• Стаж на трудов договор и конкурентно възнаграждение
• Разнообразни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване
Моля натиснете бутон „Кандидатствай", за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията, не по-късно от 30 април 2018 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.