Държавно предприятие "Национална компания Железопътна инфраструктура"
more than 300 служителя Apply
Техник, ръководител група по поддържане на железния път
Sliven
full-time

Техник, ръководител група по поддържане на железния път

Sliven full-time

About us

Поделение Железопътна секция Бургас изпълнява функции по осигуряване заложените в графика за движението на влаковете скоростни условия, пропускателна способност (трафичен капацитет) и ниво на безопасност като планират, организират и контролират дейностите на поддържането на железния път и съоръженията. Търси да назначи "Техник, ръководител група по поддържане на железния път".

Responsibilities

• Поддържа железния път в определен участък, като планира, организира и пряко ръководи изпълнението на ремонтните работи по поддържането и ремонта на железния път и съоръженията към него, жп стрелки, жп прелези, изкуствени съоръжения и др., с цел поддържането им в съответствие с изискванията на нормативните документи, гарантиращи безопасна експлоатация с определената за участъка скорост на движение на влаковете;
• Прилага техническите норми за поддържане и ремонт на железния път и съоръженията, наредбите и нормативните документи, касаещи дейността, прилага внедряването на нови техники и технологии.

Requirements and necessary skills

• Да притежава правоспособност „Строителен техник по поддържане и ремонт на жп линии и съоръжения”;
• Работа в екип и способност за справяне в стресови ситуации;
• Отговорност към възложените задачи;
• Да притежава изразени аналитични и комуникативни умения;
• Зачитане на личното достойнство и правата на всеки служител в предприятието.

We offer

1. Успешно кариерно стартиране чрез участие в:
- Стажантска програма;
- Стипендиантска програма;
- Програма за развитие на кадрите чрез обучение на млади специалисти;
- Проект „Студентски практики”.
2. Подходящо въвеждащо обучение;
3. Коректни трудови взаимоотношения;
4. Възможности за обучение;
5. Сигурност и перспектива за успешна професионална реализация в стабилна компания.

Всеки наш служител получава социален пакет:
1. Неограничен брой безплатни пътувания за цялата железопътна мрежа;
2. Социална сума срещу ползване на отпуск;
3. Ваучери за храна;
4. Достъп до бази за спорт, отдих и туризъм на преференциални цени;
5. Медицинско обслужване и профилактика;
6. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване.