Държавно предприятие "Национална компания Железопътна инфраструктура"
над 300 служителя Кандидатстване
Техник, ръководител група по поддържане на железния път
Сливен
длъжност на пълно работно време

Техник, ръководител група по поддържане на железния път

Сливен длъжност на пълно работно време

За нас

Поделение Железопътна секция Бургас изпълнява функции по осигуряване заложените в графика за движението на влаковете скоростни условия, пропускателна способност (трафичен капацитет) и ниво на безопасност като планират, организират и контролират дейностите на поддържането на железния път и съоръженията. Търси да назначи "Техник, ръководител група по поддържане на железния път".

Отговорности

• Поддържа железния път в определен участък, като планира, организира и пряко ръководи изпълнението на ремонтните работи по поддържането и ремонта на железния път и съоръженията към него, жп стрелки, жп прелези, изкуствени съоръжения и др., с цел поддържането им в съответствие с изискванията на нормативните документи, гарантиращи безопасна експлоатация с определената за участъка скорост на движение на влаковете;
• Прилага техническите норми за поддържане и ремонт на железния път и съоръженията, наредбите и нормативните документи, касаещи дейността, прилага внедряването на нови техники и технологии.

Изисквания и необходими умения

• Да притежава правоспособност „Строителен техник по поддържане и ремонт на жп линии и съоръжения”;
• Работа в екип и способност за справяне в стресови ситуации;
• Отговорност към възложените задачи;
• Да притежава изразени аналитични и комуникативни умения;
• Зачитане на личното достойнство и правата на всеки служител в предприятието.

Ние Ви предлагаме

1. Успешно кариерно стартиране чрез участие в:
- Стажантска програма;
- Стипендиантска програма;
- Програма за развитие на кадрите чрез обучение на млади специалисти;
- Проект „Студентски практики”.
2. Подходящо въвеждащо обучение;
3. Коректни трудови взаимоотношения;
4. Възможности за обучение;
5. Сигурност и перспектива за успешна професионална реализация в стабилна компания.

Всеки наш служител получава социален пакет:
1. Неограничен брой безплатни пътувания за цялата железопътна мрежа;
2. Социална сума срещу ползване на отпуск;
3. Ваучери за храна;
4. Достъп до бази за спорт, отдих и туризъм на преференциални цени;
5. Медицинско обслужване и профилактика;
6. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване.