Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Стажант Проектиране и остойностяване на Оптични мрежи (FTTx, MAN, xWDM) – гр. София
София
стаж на пълно работно време

Стажант Проектиране и остойностяване на Оптични мрежи (FTTx, MAN, xWDM) – гр. София

София стаж на пълно работно време

За нас

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.
За дирекция Архитектура, планиране и изграждане на мрежата ние търсим мотивиран и готов да учи нови неща кандидат, който да заеме позиция Стажант Проектиране и остойностяване на Оптични мрежи. Начало на стажа юни 2018 г., с продължителност 3 месеца.

Отговорности

СТАЖАНТСКИ ОТГОВОРНОСТИ:

• Съдейства за анализа планирането на оптичната кабелна инфраструктура
• Проучва и посещава на място (изготвя Site survey) в процеса на планиране
• Подпомага процеса по подготовка на цялостна проектна документация за изграждане на нова оптична инфраструктура
• Работи с професионални системи NPO, GIS, AND, OSS и други
• Участва в процесите по планиране и проектиране на FTTx (Fiber To The X -pointкабелна инфраструктура
• Изготвя технико икономически анализи за съществуващи и нови технологии за изграждане на мрежи

Изисквания и необходими умения

• Завършен 3-ти курс, специалност Комуникационна техника и технологии
• Интерес към придобиване на нови познания в областта на FTTx технологиите
• Добри компютърни умения - MS Office, AutoCAD
• Владеене на английски език и друг език е предимство
• Комуникативност, организираност, инициативност и аналитично мислене и отговорност

Ние Ви предлагаме

• Възможност за професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания в България
• Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
• Стаж на трудов договор и конкурентно възнаграждение
• Разнообразни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване
Моля натиснете бутон „Кандидатствай", за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията, не по-късно от 30 април 2018 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.